Concello de Vigo

Convocatoria de subvencións para o “fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro 2017” realizada pola Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo

Proxecto de emprego financiado

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego de AGAEMP no ano 2017 e, en xeral, na inserción laboral, o fomento do emprego, o asociacionismo e a participación cidadá.